mediators
 

Home

 

U bent op deze site beland en zoekt wellicht een mediator. Overwegingen die u bij uw keuze kunt maken zijn:

  • Is de mediator deskundig? De door het Nederlands Mediation Instituut geregistreerde mediators zijn door een erkend instituut opgeleid, vakbekwaam en gehouden aan gedragsregels. Zie voor meer informatie hierover www.nmi-mediation.nl
  • Voelt u zich bij de mediator op uw gemak, gerespecteerd, veilig en krijgt u voldoende tijd om uw verhaal te doen?
  • Gemiddeld vraagt een mediationproces 5 tot 7 bijeenkomsten. Dat betekent dat u na een aantal bijeenkomsten het gevoel behoort te hebben dat u bezig bent het conflict op te lossen.

Iedere mediator heeft een eigen visie en benaderingswijze betreffende het mediationproces.
Er zijn mediators die primair oplossingsgericht werken. Zakelijk en efficient. Dat kan tot gevolg hebben dat een van de partijen er gevoelsmatig sterker of minder sterk dan de andere uitkomt. Daarmee is het handhaven en voort kunnen zetten van de relatie ook nog niet gewaarborgd.


Mediators die meer procesgericht werken, nemen de communicatie tussen beide partijen als uitgangspunt.
Zij stellen het verbeteren van de communicatie mede ten doel. De mediator die u op deze site aantreft werkt oplossings- en procesgericht.
Dat wil zeggen dat naast de inhoud ook de relatie die u met de ander heeft, er toe doet én de persoonlijkheden die u beiden bent.

Ieder mens heeft een geschiedenis en een eigen verhaal. Met name in conflict met
een ander maakt ieder mens zijn eigen verhaal over het ervaren conflict.
Conflictoplossing is een zoekproces waarin de betrokken personen de hoofdrol
spelen: zij luisteren onder begeleiding naar elkaars verhalen, emoties en intenties,
vanuit wederzijds respect.

Als beide partijen stoom hebben afgeblazen en zich gehoord voelen, dan komt er
ruimte om naar elkaars suggesties te luisteren en aan oplossingen te werken.
Als een conflict complex is, of er zijn meer dan 2 personen betrokken bij het
conflict, dan werkt een mediator graag met een co-mediator, een collega
die creatief meedenkt.

Indien gewenst of nodig, kan een financieel specialist, een jurist of notaris ingeschakeld worden voor
specifieke kennis óf om de in de vaststellingsovereenkomst vastgelegde oplossingen
formeel te bekrachtigen.
Het werkterrein van Mediators Almere omvat:

  • echtscheidingen
  • omgangsregelingen
  • familiale problematiek
  • conflicten inzake huurder en verhuurder
  • arbeidsconflicten, zowel werknemer/werkgever als werknemers onderling
  • zakelijke geschillen

 

[ Disclaimer]