mediation
 

Home


Mediation is het gezamenlijk oplossen van een geschil met behulp van een vakbekwame, onafhankelijke en neutrale conflictbemiddelaar, de mediator.

Als u in conflict met iemand bent, dan wilt u daar zo snel mogelijk uitkomen.
Eindeloos in cirkeltjes ronddraaien, juridische steekspelletjes en procederen met advocaten kosten veel energie en veel geld. Bovendien blijkt een vonnis van een rechter niet altijd in uw belang te zijn. Immers, u wilt invloed uitoefenen op de oplossing van het conflict, maar dat wil de tegenpartij ook!

De deskundigheid van de mediator bestaat erin, dat hij of zij beide partijen hun verhaal laat doen, zodat wederzijdse belangen boven tafel komen. Emoties en zaken dienen te worden gescheiden, partijen worden actief betrokken en hebben daardoor een grote inbreng.
Zo brengt de onpartijdige mediator de communicatie weer op gang en worden creatieve oplossingen ontwikkeld.

Met andere woorden: niet de rechter, maar betrokken partijen bepalen hoe de oplossingen er uit zien. Gevolg is dat beide partijen erbij te winnen hebben waardoor deze manier van conflictoplossing een hoog slagingspercentage heeft!

[ Disclaimer]