mediation
 

Home


Mediation is een proces dat aanvangt bij het eerste, meestal telefonische, contact en ophoudt als beide partijen de resultaten van het onderhandelen hebben vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst..

Gedurende dit proces worden u en de andere partij door de mediator uitgenodigd uw verhaal te doen, uw standpunt en uw belang in de zaak aan te geven.

Het is de taak van de mediator dit proces goed te laten verlopen, uw beider belang en het belang dat u gemeenschappelijk heeft tot ontwikkeling te laten komen.

Aan het begin van het mediationproces sluiten de partijen en de mediator een mediationovereenkomst. In deze overeenkomst staan alle gemaakte afspraken die van toepassing zijn. Dat zijn afspraken over de aard van het conflict, de plaats van samenkomst, de kosten en de spelregels.

Deze spelregels betreffen onder andere de vertrouwelijkheid van de mediation, de vrijwilligheid van deelname, de intentie om er samen uit te komen, de bevoegdheid om afspraken met elkaar te maken en een verwijzing naar de gedragscode en het reglement voor de mediator.
Als u na een aantal bijeenkomsten met elkaar tot oplossingen komt, dan worden deze resultaten van de mediation vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Op verzoek kan deze vaststellingsovereenkomst door een jurist gecontroleerd en bekrachtigd worden.

[ Disclaimer]