mediators
 

Home


verstrekte informatie op deze site is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.

Mediators-Almere als ook (eventuele) overige leveranciers van informatie aan deze site(s) aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Mediators-Almerel aanvaardt eveneens geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Mediators-Almere worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Mediators-Almere.nl.

Privacy Statement

  • Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze site en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en wordt verwerkt in overeenstemming met de Europese wetgeving en Nederlandse richtlijnen. Wij maken gebruik van de modernste technieken om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen.
  • Wij verkopen uw persoonlijke gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend ter beschikking stellen aan derden die zijn betrokken bij de samenstelling van de door u gevraagde informatie, offerte of polis. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

 

[ Disclaimer]